CD/RECORD
SIDE A
1.Hoijaga
2.Baseball love
3.Atami no yoru ha fukete(hakozaki Shinichiro ni sasagu)
4.Senaka made 45 fun
5.Ohyakusyoikki no Shibire GAL

SIDE B
1. Mona Lisa
2.Seichun ha runrun
3.Ogenki desuka
4.Yogisha ni higanbana
DDT
2008/4/4 Release
Bridge
Akira Sakata, Semba Kiyohiko, Chino Shuichi, Kawabata Tamio, Fujio Yoshiko, Ichie Hamamoto

Original Released 1985
Victor/Invitation