DDT

Label : Bridge

Musicians:
Akira Sakata, Semba Kiyohiko, Chino Shuichi, Kawabata Tamio, Fujio Yoshiko, Ichie Hamamoto


Original Released 1985
Victor/Invitation

SIDE A

1.Hoijaga 2.Baseball love 3.Atami no yoru ha fukete(hakozaki Shinichiro ni sasagu) 4.Senaka made 45 fun 5.Ohyakusyoikki no Shibire GAL

SIDE B

1. Mona Lisa
2.Seichun ha runrun
3.Ogenki desuka
4.Yogisha ni higanbana